Personlig kommunikation

Lina Skandevall är VD på Skandevall Media och står som garant för kvaliteten på alla uppdrag vi utför. Hon har till sitt förfogande ett nätverk av specialister inom olika områden, som till exempel text, layout, foto och design – allt som krävs för att skapa medieproduktioner med hög kvalitet.

Vart du än befinner dig i riket kan vi hjälpa dig. Utomlands går också bra.

Lina Skandevall

VD / Copywriter / redaktör

Vi är en kommunikationsbyrå som arbetar med
allt som faller inom ramarna för kommunikation.

Och det som faller strax utanför.

Skandevall Media AB

Tunnbindaregatan 8
602 21 Norrköping

+4670 600 30 80
info@skandevall.se