Som kommunikationsbyrå arbetar vi med just kommunikation, med allt som faller inom de ramarna. Skrivandet är det som ligger närmast till hands men vi jobbar också med hela produktioner av exempelvis nyhetsbrev, tidningar och broschyrer. Nedan ser du ett urval av tjänster som vi tillhandahåller inom olika områden.

Projektledning

Vi har mångårig erfarenhet av projektledning inom det kommunikativa. Exempelvis broschyrer, nyhetsbrev, informationsblad eller tidningsproduktioner men också festivaler, event eller andra marknadsåtgärder som vi hjälpt våra kunder med. Vi arbetar med helhetsbilden i så få led som möjligt vilket gör oss både tid- och kostnadseffektiva.

Skribentuppdrag

Skrivandet är det centrala av det vi gör. Det rena skrivandet ligger varmt om hjärtat och utgör grunden för Skandevall Media. Det sägs att ”en god skribent kan skriva om vad som helst” och vi anser att det ligger mycket i det. Vi har bred kunskap och lång erfarenhet av skrivande inom många olika genrer och kan leverera uppdragsspecifika texter av hög kvalitet. Det kan röra sig om pressreleaser, copywriting, artiklar, rapporter eller VD-ord.

PR/Lobbying

Skillnaden mellan PR och reklam är att PR är publicitet i ej köpta kanaler. Inom PR både utbildar och hjälper vi våra kunder med kontakter och publicitet som en del av det övriga arbetet.

Konferencier

Vi har lång erfarenhet av uppdrag som konferencier och moderator på invigningar, galor, festivaler eller i politiska sammanhang. Vi åtar oss gärna denna typ av uppdrag.